ŠPATNÁ DCERA


Byla jedna stará žena jenom jednu dceru měla
Poslala ji do kostela aby mši svatou slyšela
Kázání už mělo býti, dcera chtěla domů jíti
Pověz dcero Sybylino jaké to kázání bylo?
Jestliže to chceš věděti, běž se matko kněze ptáti
Nedám ti jíst ani píti, ty mně musíš pověděti
Nestojím ti o tvé jídlo, mám u tebe čertí bydlo
V této chvíli a v té době zemské žáby měla v hubě
Počali jí vyjímati, počala jedem stříkati
Komu jed na ruku padne tomu ruka hned upadne