KDES HOLUBIČKO LÉTALA?


Kdes holubičko létala, žes svoje líčko, krásné peříčko zrousala?
Létala jsem já přes hory, svému milému, roztomilému navzdory
Budeš-li ještě létati, tak budu já tě, má holubičko, chytati
Políčím na tě ječný klas, dostanu já tě, má holubičko, brzo zas
Políčím na tě žitéčko, dostanu já tě, má holubičko, brzičko
Políčím na tě do kvítí, dostanu já tě, má holubičko, do sítí
Políčím na tě na buku, dostanu já tě, má holubičko, za ruku
Dostanu já tě za ruku, nepustím já tě, má holubičko, do roku
Dostanu já tě za obě, nepustím já tě, má holubičko, až v hrobě