POČKEJ, MÁ MILÁ


Počkej má milá, já na tě povím
Nepočítalas kolik je hodin

Jedna hodina s půlnoci byla
Když mě má milá vyprovodila

Vyprovodila až do hájíčka
Tam jsme slyšeli zpívat slavíčka

Slavíček zpívá, háj se rozlíhá
Že už má milá není poctivá

Nejsem poctivá ale jsem byla
Já jsem pro tebe vínek pozbyla

Jen ty synečku, jen ty jsi vinen
Tys mě opojil červeným vínem

Červeným vínem, sladkou kořalkou
Já jsem mohla být dosud panenkou

Ty jsi dcérečko, ty jsi vinnější
Tys mě volala do síně vaší

Ne tak do síně jak do světničky
Tams mě dávala milá hubičky