DORALEK


To unínské pole je černě zorané
Doralkovou krví kolem polévané
Unínští zemané, snad chleba nemáte
Při tureckých žitech lidí zabíjíte

Tetko Doralkova nic se nelekejte
Vašemu synovi bílou plachtu dejte
Můj synáčku milý, kdybys mně chtěl ožít
Věru bych ti dala košilku zlatem šít

Nechci já mamičko košilky zlatové
Dávno jsem už čekal té smrti hotové
Už Doralka nesou mládenci pod věnci
A Rafaje vedou kati k šibenici

A jeho frajerky ve třech řadách stály
A tak naříkaly jak by hudci hráli
Jak by hudci hráli, uherská muzika
Když Doralka nesli navrch do hřbitůvka