KDYŽ JSEM JÁ BYL MLADÝ


Když jsem já byl mladý, bylo mně dvacet let
Býval mě po vůli, býval mně celý svět

A od těch dvaceti šlo mně ke třiceti
Už se počínaly má líčka měniti

A od těch třiceti šlo mně k čtyřiceti
Už mě počínaly mé údy klesati

A od čtyřiceti šlo mně na padesát
Už mě obsypaly moje drobné děti

A od padesáti šlo na šedesát let
Už mně počínaly mé vlásky šedivět

A od šedesáti bylo sedmdesát
Už jsem já si začal ten svět rozvažovat

Od sedmdesáti bylo osmdesát
Už jsem se já začal hůlečkou podpírat

Od osmdesáti šlo na devadesát
Už jsem si já začal s malými dětmi hrát

Od devadesáti kráčí mně to ke stu
Už mně ukazujte ke krchovu cestu

A po těch sto létech ještě jedno léto
Už mně rozžíhejte moje děti světlo

Do hrobu mě dejte, do hrobu tmavého
Budu odpočívat až do dne soudného

Tam vás moje děti všechny budu čekat
Až na ten den soudný bude anděl volat