ŠLA SIROTA


Šla sirota hledat svojí mamuličky
Mocný milý Bože, svojí mamuličky

Potkal ji stařeček, stařeček přestarý
Kampak jdeš děvečko, milá sirotečko?
Oj vyšla jsem hledat svojí mamuličky
Tvá mamička leží u těch velkých dveří
Ulom si prouteček, klepni na hrobeček
Aj kdo mi to kklepe na ten můj hrobeček?
To jsem já matičko, já vaše děťátko
Vemte mě tam k sobě do té černé země
A co bys tu jedla má dceruško milá?
Když bych ráno vstala, píseček sbírala
A co bys tu pila má dceruško milá?
Kdybych ráno vstala, rosičku sbírala
Vrať se děvče domů, máš tam mladou mámu
K čemu máma mladá, když mě nemá ráda?
Jak domů zpět přišla, matka ji popadla
Třikrát zatočila, za pec ji hodila
Přišli dva andělé, vzali ji pod křídla
Vyletěli nízko, vzletěli vysoko
Přišli dva ďáblové, popadli macechu
Letěli vysoko, sletěli hluboko