RŮŽE NAD SV. JANEMKdyž jsem šel, našel jsem kamínek bílý
V tom kamínku klášter vymalovaný
Tři lože v něm stojí vysoko vystlané
Na tom loži prvním sám pán Bůh dříme
Na tom loži druhém panna Marie
Na tom loži třetím dříme svatý Jan
A nad pánem Bohem andělé hrají
Nad pannou Marií svíce hořejí
A nad svatým Jánem růže rozkvétá
Z té růže růžičky ptáček vylétá
A to není ptáček, to je boží syn
Ten, co v širém světě stvořil všechen lid
Když jsem šel, našel jsem...francouzsky zpívá Klárka Hutková