ZTRACENÁ OVEČKA


Ovečko ztracená, celá zarmoucená
Sem ke mně pospíchej, nic se neostýchej

Ach, já nesmím k tobě, stydím se v té době
Těžce jsem zhřešila, tvou lásku ztratila

Pastvou tě nakrmím, svým tělem nasytím
Navrať se brzičko, ztracená ovečko

Ráda bych šla blíže, nedá mně hříchů tíže
Podvést jsem se dala, na tebe nedbala

Tys drahý poklad můj a já jsem pastýř tvůj
To tobě otvírám a stráž tě zavírá

Ruce roztahuji, sebe obětuji
Přijmu tě na milost, odpustím všechnu zlost

Ach, já omámená ovečka ztracená
Zdaleka stojím, vrátiti se bojím

Neboj se spanilá, pojď ke mně rozmilá
Ó, vstaň, ó, vstaň od země a obrať se ke mně

Hleď jak já pro tebe opustil jsem sebe
Pojď tedy brzičko, ztracená ovečko

Ó, pastýři milý, miláčku spanilý
Slyším tvé volání, již činím pokání

Vítej ztracená, vítej opuštěná
Vítej holubičko, vítej má ovečko

Hlavu nakloňuji, v lásce se skloňuji
Polib mě dušičko, ztracená ovečko