STŮJ, BŘÍZO ZELENÁStůj, břízo zelená
Pod městečkem vojna silná
Stůj, břízo zelená

Můj bratříček na ni jede
Co on si tam vybojuje
Můj bratříček z vojny jede
Tři jablíčka v ruce nese
Jedno on dal své matičce
Druhé on dal své sestřičce
Třetí on dal své milence
Milenka se rozhněvala
Že všech jablek nedostala
Matička mě vychovala
Sestřička mě kolíbala
Tys mně, milá, nic nedala
Bílej šátek jsem ti prala
Pod městečkem vojna silná
Stůj břízo zelená