BŮH STOJÍ V BOŽÍM SHROMÁŽDĚNÍ


Bůh stojí v božím shromáždění
uprostřed bohů tam soud činí
Dí: dokud budete soudit
žádnou spravedlnost nectít
a nešlechetných přijímati
Jak dlouho bude se tak díti
Zastávejte se bídného
obstarávejte chudého

Pevnou rukou chraňte nuzného
od mocí zlých vytrhněte ho
sirotka se zastávejte
chudému správně dávejte
Jenže toho oni neznají
ve tmách se stále procházejí
mezitím základy země
pohybují se nezjevně

Pravil jsem já, že jste bohové
nejvyššího synové
tak, jak sudbu mají lidé
i vás smrt zahubit přijde
právě tak, jak kdokoli jiný
zemře soudce, co vládne zemi
Povstaň Bože teď a suď sám
navždy dědičně vládneš nám