BUDE VOJNA, BUDE


Bude vojna, bude
Kdo tam na ni půjde
Která má milého
Sobě upřímného
Ta naříkat bude

Já bych taky jela
Kdybych koně měla
Koníčka vraného
Pěkně sedlaného
Sedla bych na něho

Co bys tam má milá
Co bys tam dělala
U Dunaje stála
Košulenky prala
To bych tam dělala

Kde bys je má milá
Kde bys je máchala
U Dunaje kámen
Stála bych tam na něm
Tam bych je máchala

Kde bys je má milá
Kde bys je sušila
Na zelených loukách
Na hedvábných šňůrách
Tam bych je sušila

Kde bys je má milá
Kde bys je válela
Na zlatém válečku
S tebou šohajíčku
Tam bych je válela

Vrať se milá domů
Já tam sám pojedu
Až mine sedm let
Vrátím se z vojny zpět
Potom si tě vezmu

Počkám já sedm let
Však nepomine svět
Milý z vojny přijde
A on si mě vezme
Bude-li Pán Bůh chtět