SVATÁ DOROTA


Byla tě svatá Dorota
Král jí dával stříbra zlata
Chceš-li, Doroto, moje být
Svět tě bude co paní ctít
Já už mám krále jiného
To Krista pána samého
Král se velice rozhněval
Dorotu do vězení dal
Sedm let těžkou vojnu ved
Sedmý rok se navrátil zpět
Připomněl sobě Dorotu
Zda zůstala při životu

Hluboko v temnotě žije
Nemluví, nejí, nepije
Chceš-li, Doroto, moje být
Svět tě bude co paní ctít
Já už mám krále jiného
To Krista pána samého
Král se velice rozhněval
Pod pecí mocně topit dal
Oč ji pec více pálila
O to víc krásy nabyla
Tak dal král olej vařiti
A pannu na něm smažiti
O co se více smažila
O to víc krásy nabyla

Tak dal král kolo dělati
A pannu na něm lámati
Dorota Boha prosila
Ať ji zbaví toho kola
Pán Bůh se nad ní smiloval
A hrom to kolo rozlámal
On ti ostrý meč pomůže
Až ti zajede do kůže
Za město ji kázal vésti
Její hlavu mečem smésti
Potkal ji svatý Eliáš
Kam, Doroto, kam pospícháš?
Jdu do Kristovy štěpnice
Budu tam trhat ovoce
Až ho tam budeš trhati
Nezapomeň mi poslati

Když kat ponejprv udeřil
Meč se mu napůl rozlomil
Když kat udeřil podruhé
Tak svatá hlava sťata je
Duše je mezi anděly
Jako hvězdička na nebi
Tu s nebe děťátko přišlo
V košíku ovoce mělo
Hej, Eliáši, člověče
Mám tu pro tebe ovoce
To, co ti sestra slíbila
Když už se na smrt chystala