NEVINNÝ JANKO


Kvetla růže i lilie
Nezdravá je milá moje
Velice je nezdravá
Že Janka v temnici má

Ach, vy páni, co myslíte?
Proč vy mi ho nepustíte
Pustěte mně milého
To pro Boha živého

A my ti ho nepustíme
My ho na smrt odsoudíme
Ach, Bože můj, přemilý
Vždyť je Janko bez viny

Pověz Janko, žes nevinný
Že jsou svědci ještě živí
Ať dosvědčí po pravdě
Že se poddáš pokorně

Začali mu desky řezat
Že mu budou truhlu stloukat
Ještě truhlu stloukali
Už ho do ní dávali