SNÍDÁNÍ PANNY MARIE



Vyvěrá studeně vodička z kamene
A v ní se umejvá panenka Marie

A jak se umyla, na břeh vystoupila
Na břeh vystoupila, syna porodila

    Synáčku můj milý, já bych už snídala
    Já bych už snídala rybičky z Dunaja

Synáčku můj milý, počkej na mě chvíli
Ulovím rybičku, co plave v Dunaji

Počkej, má matičko, já ti ulovím
Led ohněm zapálím, tobě ji usmažím

Synáčku můj milý, jak bys to učinil
Jak bys to učinil, vždyť ses teď narodil

Tak ty mně, matičko, tak ty mně nevěříš
Vždyť já jsem syn Boží, všecko to jsem stvořil

Já jsem stvořil nebe, i matičko tebe
Ty ptáky na horách, rybičky ve vodách

Ten chovný dobytek lidem na užitek
To drobné kamení lidem na znamení

    Nestvořil jsem horšího jako ty prsteny
    Jako ty prsteny i drahé kameny

Šla panenka Maria cestou nedalekou
Potkala děťátko, malé, neveliké

Ptám se tě, děťátko, kdes růžičky vzalo
V té zahrádce rajské, tam růžička roste

Z ráje jsou růžičky mé, červené a bílé
Běž si je natrhat, panenko Marie