ŠKAREDÝ VĚNEČEK


Pozdě teď, děvečko, pozdě teď lituješ
Ach, když už na rukou děťátko pěstuješ
Kdyby si, děvečko, vzpomněla zavčasu
Pokavad si měla ještě svoji krásu
Měla si, děvčátko, zamknout se v komoře
A nepouštět synka do svojeho lože
Ale tys pustila, slibům uvěřila
A přitom věneček zelený pozbyla
Nadarmo, děvečko, hážeš tím prstýnkem
Nikdy už nebude zeleným věnečkem
Byl pěkný zelený, ale teď je černý
Ach, jaké on došel škaredé proměny