ŠLA DĚVEČKA Z PŘEROVA


Šla děvečka z Přerova
Na jarmark do Kyjova
Potkal ji tam pán
Roztřískal jí džbán

Ó, mlč, děvče, neplač ty
Škoda se ti zaplatí
Za diravý džbán
Dám ti dukát zaň

Ona dukát nechtěla
Jenom džbánu želela
Třebaže jsi pán
Zaplať mě ten džbán

Ó, mlč, děvče, neplač ty
Škoda se ti zaplatí
Za diravý džbán
Dám ti syna zaň

Ona syna nechtěla
Jenom džbánu želela
Třebaže jsi pán
Zaplať mě ten džbán

Ó, mlč, děvče, neplač ty
Škoda se ti zaplatí
Za diravý džbán
Dám ti sebe zaň

Ó, buď Bohu čest chvála
Že jsem toho dostala
Za diravý džbán
Dostal se mě pán