JANEK A KAČA


Přijeli, přijeli ti Turci pohani
Zajali, zajali dva mladé odvedli
Kačenku s Janíčkem sestřičku s bratříčkem
Kaču do světnice, Janka do věznice
Sedm roků šila, oka nezavřela
Až na ten osmý rok přesmutný sen měla
Bratříček v podzemí ve velkém vězení
Dvanáct vrat odemkla, žádného nenašla
Třinácté odemkla, tam Janíčka našla
Bratříčku můj milý, jsi-li ještě živý
Jsem, moje sestřičko, ale už maličko
Moje bílé nohy po kolena v zemi
Moje ruce bílé po lokty uhnilé
V mém bílém životě žáby skřehotají
Z mojích černých očí cvrčci vyhlédají
Pojďme, můj bratříčku, do svojí krajiny
Najdeme-li ještě někoho z rodiny
Na záda ho vzala, k rodičům spěchala
Když k matce přijeli nocleh, jídlo chtěli
Chléb, ani sýr nemám a nocleh vám nedám
Když bylo půl noci Janíček chtěl vody
Kohoutek zazpíval, Janíček umíral
Zdali to pán Bůh chtěl, bys u matky umřel
V tej pustej stodole na tej shnilej slámě


Přijeli, přijeli ti Turci pohani
Zajali, zajali dva mladé odvedli
Kačenku s Janíčkem sestřičku s bratříčkem
Kaču do světnice, Janka do věznice
Sedm roků šila, oka nezavřela
Až na ten osmý rok přesmutný sen měla
Bratříček v podzemí ve velkém vězení
Co je ti, Kačenko, přepěkná švadlenko
Veliká je křivda od vašeho pána
Vězní mně bratříčka v tom těžkém vězení
Neplač ty Kačenko, přepěkná švadlenko
Pána opojíme, klíče ukradneme
Dvanáct vrat odemkla, žádného nenašla
Třinácté odemkla, tam Janíčka našla
Bratříčku můj milý, jsi-li ještě živý
Jsem, moje sestřičko, ale už maličko
Moje bílé nohy po kolena v zemi
Moje ruce bílé po lokty uhnilé
V mém bílém životě žáby skřehotají
Z mojích černých očí cvrčci vyhlédají
Pojďme, můj bratříčku, do svojí krajiny
Najdeme-li ještě někoho z rodiny
Na záda ho vzala, k rodičům spěchala
Maměnko má milá, dejte nám nocleha
V tej novej maštali, na tom novém stání
Jak vám tam nocleh dám, plnou ji koní mám
Maměnko má milá, dejte nám nocleha
V tej starej maštali, na tom starém stání
Jak vám tam nocleh dám, plnou ji hříbat mám
Maměnko má milá, dejte nám nocleha
V tej novej stodole, na tom novém seně
Jak vám tam nocleh dám, plnou ji sena mám
Maměnko má milá, dejte nám nocleha
V tej starej stodole, na tej starej slámě
Tam jim nocleh dala, nic jim neustlala
Když bylo půl noci Janíček chtěl vody
Sestra nemeškala, k matičce běžela
Jak já ti vody dám, kdž já žádnou nemám
Kohoutek zazpíval, Janíček umíral
Kačenka švadlenka hlasem zaplakala
Nebylo by mně žel, bys v temnici umřel
Ale tys mně umřel u maměnky mojí
V tej starej stodole, na tej shnilej slámě