PACHOLEK A DĚVEČKA


V širém poli stojí zámek
Slouží tam jeden pacholek

Slouží tam s jednou děvečkou
To s rychtářovou dcérečkou

Sedm let tam spolu byli
Slova spolu nemluvili

A jak přišlo léto osmé
Dal jim pán Bůh dítě krásné

Tak se spolu domluvili
Že by to dítě zabili

Udělej, milá, jak myslíš
Jenom ať se nevyzradíš

Zlatou šňůru ukroutila
Do studnice ho vpustila

Děvče pána to vidělo
Hned pánovi žalovalo

Pohleď, Aničko, do pole
Co uvidíš, to je tvoje

Stojí, stojí šibenička
Na ní bílá holubička

Kdo teď na ní viset bude
Kdo by jiný, než Anička

A už s ní jde kat po mostě
A rozmlouvá s ní po sprostě

Chceš, Aničko, moje býti
Já ti koupím živobytí

Dělej, kate, co máš dělat
Moje očka zavazovat