PAMÁTKAPaní syna ukládala
Tak ona mu zazpívala

Huli beli můj pacholík
Tvůj otec je velký zbojník

Ve dne vyjde, v noci přijde
Vždy krvavý meč donese

Dvanáct šátků jsem sedrala
Co jsem mu meč utírala

Pověz že mi, ženo věrná
Jak jsi to sobě zpívala

Však jsem já si nezpívala
Jenom jsem na služku lála

Pověz že mi, služko věrná
Proč ta paní tobě lála

Však mně paní nic nelála
Jenom syna ukládala

Tak pojď, ženo, tak pojď dolů
Pojedem do pole spolu
Pod ty hrušky rozšířené

Sedni ženo s koně dolů
Já ti setnu tvoji hlavu

Podej mně, služko, synáčka
Ať mu zlíbám jeho líčka

Jedno líčko políbila
Druhé líčko vyhryznula

Tu máš synu na památku
Že ti otec stínal matku