SLUŽEBNÝ CHLEBÍČEK


Ach, Bože můj milý
Z nebe vysokého
Nemohu se najíst
Chleba služebného

Služebný chlebíček
Těžce vydělaný
Ještě jsem ho nejed
Už je vyčítaný

Jeden mi ho vyčte
Druhý ho osahá
Třetí křivě hledí
Když mi ho podává

Když mi ho krájejí
Jak vrbový lístek
Ještě se mě ptají
Jestli ho sním všecek

Ještě se mě ptají
Zda ho mám dost slaný
Však já si ho solím
Svojimi slzami