BOUŘE NA MOŘI / JEŽÍŠ A BOUŘE


Ej v onen dávný čas Ježíš spasitel náš
Vstoupil na lodičku, bral se přes vodičku
Ej bouře veliká, strach, hrůza všeliká
Velké vlny byly, lodi přikrývaly
Pán spal na podušce na konci v lodičce
Volali na něho učedníci jeho
Ej pomož nám pane ať nezahyneme
Čeho se bojíte, snad malé víry jste?
Pán Ježíš tiše vstal, moři, větrům kázal
Na to rozkázání bylo utišení
Moře se zdvihnulo větry zastavilo
Lidé se divili že je moc veliká
Že větrové moře jeho poslouchají
Už se nám narodil co všecek svět stvořil
Co stvořil stvoření i v zemi koření
I drobný dobytek lidem na užitek