ZA TURKA PROVDANÁTen hodoňský mýtný sedl na roh stolu
Sedl na roh stolu, do psaní pohlédl

Přistoupila k němu jeho dcerka milá
Tatíčku můj drahý, hlava li vás bolí

Hlava mě nebolí ale život celý
Že jsem tě prodal Turku pohanovi

Vyhlédni dceruško, vyhlédni z okna ven
Zda se vítr zvedá, nebo Turek sedlá

Vítr se nezvedá a to Turek sedlá
A to Turek sedlá, v dědině mě hledá

Jak k domu přijeli, do dveří střelili
Stroj se mladá paní, musíš jeti s námi

Pěkně vám děkuju, můj tatíčku milý
Za dobré chování a za zlé vdávání

K Dunaji přijeli, chtěla čistou vodu
A on jí podával ve zlatém poháru

Nejsem naučena ze zlatých pohárů
Jak jsem naučena, tak se i napiju

K Dunaji přilehla, vody se napila
Jak se jí napila, tak do něj skočila

Snězte mě, tu snězte dunajské rybičky
Ať mě nedostanou Turkovy ručičky

Snězte mě, tu snězte ráčkové dunajští
Ať mě nedostanou ti Turci pohani

Ta stará Turková po břehu chodila
Cos to mladá paní, cos to učinila

Byla by si u mě potěšení měla
Jen ve zlatě stříbře pořád přebírala

Ten hodoňský mýtný sedl na roh stolu
Sedl na roh stolu, sklonil hlavu dolů