VÁCLAVEK VRAH


Byla tě stará kovářka
Měla synáčka Václavka

Nedala se mu ženiti
Kázala mu vandrovati

Vandruj, Václavku, vandruj pryč
Dám ti na cestu ostrý meč

A Václavek se rozhněval
Jednoho muže rozsekal

Teď vzkažte mojí mateři
Ať mě nečeká k večeři

Ať za mnou přijde s košilkou
S konopnou a s tou tenkou

V konopné budu choditi
A v tenké budu viseti

Nevěšejte mě na duby
Objedli by mě holubi

Nechte mě viset na jedli
Tam milá pro vodu chodí

Až tej voděnky nabere
Holuby ze mne odžene

Ej hukša hukša z milého
Nežerte těla bílého

Ej, nejezte mu nožiček
Co k nám šlapaly chodníček

Ej, nežerte mu ručiček
Co mi nosily perníček

Ej, nežerte mu hlavěnku
Co mi líbala huběnku

Nežerte těch černých očí
Co mě přivodily k pláči

A holubi jenom žrali
Jenom kosti zanechali