MARIE POD KŘÍŽEM


Vyšla hvězda na kraj světa
osvítila do půl světa
Nebyla to hvězda jasná
vyšla na svět panna krásná
Šla Maria, šla plačící
svého syna hledající
Přišla ona do údolí
nadešla tam apoštoly

Ach moji mužové milí
co jste smutní neveselí
My jsme smutní neveselí
že jsme Krista neviděli
Neviděli, neslyšeli
jak ve čtvrtek při večeři
Když chléb dával a rozdával
a svou svatou krev nám dával

Jezte, pijte, pamatujte
této noci mě ztratíte
A když bylo po večeři
tak si drábi pro něj přišli
Dali Kristu octa, žluči
ať se mu srdce rozskočí
Marie to uslyšela
hned pod svatý kříž běžela

Sestup, synu, z kříže dolů
já za tebe trpět budu
Mlč, matičko, mlč a neplač
však já vstanu třetí den zas