PŘEVOZNÍK


Šly děvčátka na jahody a to pořád podle vody
nadešly tam převozníčka, přešvarného šohajíčka
Oj, Janíčku převozníčku, převez ty nás přes vodičku
popřevážel všechny panny, nechal jenom milou svoji
Oj, Janíčku i mě převez, dám ti jako jiné peněz
člun já nemám, ani vesla, všecko mi voda odnesla
Však máš člunek, máš i veslo, ale v tobě bloudí pestvo
sedni milá na lodičku převezu tě přes vodičku
Jak dojeli vprostřed vody vstupoval jí do svobody
nevstupuj mi do svobody, jen mě dovez na kraj vody
Jak dojeli na krajíček vyhodil ji na trávníček
ruce, nohy jí usekal, černé oči jí vyloupal
Poodešel na půl míle poslouchati zda živá je
jen plakala, jen zpívala, jenom Janíčka volala
Ach Janíčku, srdce moje, kam jsi poděl nohy moje
a ty tvoje bílé nohy u Dunaje jsou na poli
Ach Janíčku, srdce moje, kam jsi poděl ruce moje
a ty tvoje bílé ruce u Dunaje jsou na louce
Ach Janíčku, srdce moje, kam jsi poděl oči moje
a ty tvoje černé oči na Dunaji vítr točí
Ach Janíčku, srdce moje, kam jsi poděl vlasy moje
a ty tvoje černé vlasy po Dunaji vítr plaší