NA TURECKÉ HRANICI


Na turecké hranici
Leží paní v nemoci

Chtělo se jí vody pít
Neměl jí kdo pro ni jít

Měla pána starého
Poslala ho samého

A pán s vodou pospíchá
Že už paní nedýchá

Když s vodou zpátky přišel
Postel zlámanou našel

Co paničko, paní má
Co postýlka zlámaná

Byla tady myšička
Honila ji kočička

A pán do kapsy sáhnul
Tvrdý tolar vytáhnul

Ty žebráku ubohý
Dej si vyhojit nohy

Šel žebrák pomaloučku
Zpíval sobě písničku

Tvrdý tolar jsem dostal
S paní postel rozlámal

Na turecké hranici
Už má paní po nemoci