VANDROVALI HUDCIVandrovali hudci, dva pěkní mládenci
Řek jeden druhému, bratr bratru svému
Slyšíš, milý bratře, znám já dřevo krásné
Dřevo javorové, na housličky dobré
Dřevo podetněme, houslí nadělejme
Houslí mně a tobě, ať zahrajem sobě
Když ponejprv ťali, dřevo zavzdychalo
Když podruhé ťali, krvička prýštila
Když potřetí ťali, dřevo promluvilo
Nesekejte, hudci, vy pěkní mládenci
Vždyť já nejsem dřevo, já jsem krev a tělo
Jsem pěkná děvečka tu z toho městečka
Matka mě zaklela když jsem vodu brala
Když jsem vodu brala a s milým postála
Jděte, hudci, jděte, mé matce zahrejte
Zahrejte u dveří o té její dceři
Hudci počnou hráti, matička plakati
Nehrejte mně, hudci, vy pěkní mládenci
Nic vy mi nehrejte, v srdce nebodejte
Dosti já hoře mám když dcery své nemám
Vandrovali hudci, dva pěkní mládenci