ČERVENÁ HRUŠKA


Stojí hruštička v javoru
Širší nahoru než dolů

Jsou na ní hrušky zelené
Od slunička jsou červené

Kdo ty hruštičky očeše
Ten svej milence dar pošle

Syneček brzy ráno vstal
Všechny hruštičky očesal
A svej milence dar poslal

Přijmi má milá tento dar
Jako bych tobě na sta dal

Já ten dar nesmím přijmouti
Nemám si ho kam schovati

Tu máš truhličku dřevěnou
Schovej hruštičku červenou