NEBEŠTÍ MALÍŘI / PÁSLI OVCE PASTÝŘI


Pásli ovce pastýři, ti nebeští malíři
Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal
A tam běžte, pospěšte, Ježíška tam najdete
A on leží v jesličkách ovinutý v plénečkách
Marie ho kolíba, svatý Josef mu zpívá
Hajej belej, synu můj, svatý Josef pěstoun tvůj
Marie se starala kde by plének nabrala
Uthneme z růže květ, ovineme celý svět