VYJDI SLUNKO


Vyjdi slunko z té hory ven
Vstávej milá, je nový den

Můžeš milá, můžeš spáti
A já půjdu bojovati

Když půjdeš ty, půjdu i já
Půjdeme bojovat oba

Ty pojedeš na koníčku
A já půjdu podle boku

Podle boku koně tvého
Vedle koníčka vraného

Když přijeli vprostřed moře
Slézej milá, ať jseš dole

Co ses tak můj milý rozhněval
Žes mě vprostřed moře sehnal

Když přijeli na krajíček
Vyhodil ji na trávníček

Ruce, nohy jí osekal
Černé oči jí vyloupal

Kde jsou moje černé oči
Na Dunaji voda točí

Kde jsou moje černé vlasy
Po Dunaji vítr nosí

Kde jsou moje bílé ruce
U Dunaje, na té louce

Kde jsou moje bílé nohy
U Dunaje, na té roli