AŽ SE MÉ ROKY SESYPOU
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, hrával pouze Vl. Veit, 1975


Až se mé roky sesypou a zůstanu bez otázek
Akordy nálad utichnou a ticho vztyčí stánek
Chci nápis Myslel na radost a sklidil pouze bezradnost

Až moje písně v nepaměť vpijí se jak déšť do pole
A jiní zas na tutéž zeď hodí svůj hrách pošetile
A poznají, že není cíl, vím to, přesto jsem vykročil

Žiji, co se už prožilo a zase bude prožito
Vím, co se dávno vědělo, hraji, co je obehráto
Platil jsem předem co jsem pil a přesto jsem se zadlužil

Nechci žebrat o chápání, chtěl bych jen chvíli ticha
Ať ten, kdo doufá v slyšení, chviličku se mnou vzduch dýchá
Ticho pro chvíli setkání, vždyť mimo ně už nic není

A i když ono ticho v nás obléká kdejaká touha
Ta o své ostny strhá čas, pasák, co se smrtí líhá
A jejich dítě Mlčení svým křikem náš svět rozezní