MLADÁ ŽENA
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 2007


Dveře se zavřely tiše a s úsměvem
do temné místnosti vstoupila prázdnota
polibek na tvář a šustění oděvem
na schodech venkovních praskavá šlápota
na bílou postel bledě svítí Luna
před chvílí zvedla se z ní mladá žena

Na rukou zůstaly jen její otisky
na těle stopy po zrosené nahotě
nejisté tápavé grafické nátisky
stěží jen čitelné v mlčící samotě
na bílou postel bledě svítí Luna
před chvílí zvedla se z ní mladá žena

Hedvábné hladkosti dívčího holení
prosí o dotyky všechno je dostupné
proudem se prodereš vzhůru až k prameni
tajemství těla se po proudu rozepne
na bílou postel bledě svítí Luna
před chvílí zvedla se z ní mladá žena

V pohlaví ukrytá radost teď rozkvétá
zaplétá nohy a rozplétá nadšení
bradavka dlaněmi do těla prosvítá
dvě srdce navzájem mění si bušení
na bílou postel bledě svítí Luna
před chvílí zvedla se z ní mladá žena

V oddaném předklonu pevně na kolenou
vstupují zvířetem člověčí rozkoše
semeno vytrysklo oblohou tělesnou
duše si na nebi souhvězdí vykřeše
na bílou postel bledě svítí Luna
před chvílí zvedla se z ní mladá žena

Po lásce prázdnota do těla vstupuje
cizota užaslá z nahého setkání
jen ruky stisknutí vzdálenost zkracuje
polibek na tváře při letmém loučení
na bílou postel bledě svítí Luna
před chvílí zvedla se z ní mladá žena