V OLOMOUCI MĚSTĚ
hudba Vl Veit, text J. Hutka, ????


1.
Jednou jsem tramvají jel
Na všechno jsem výhled měl
V Olomouci městě, na té hlavní cestě
Kdo tam po ulici šel

Šel tam po ulici hroch
Urazil u domu roh
Strašně se vymlouval, že ten dům špatně stál
Že za to vůbec nemoh

Šla tam po ulici veš
Hroch se jí ptal Kampak jdeš?
Veš řekla Do háje na prvního máje
Hroch pravil To teda lžeš

Šel tam po ulici páv
Každý byl z něho hned paf
Dvě auta bourala jak na něj vejrala
Ve městě se udělal dav

Šel tam po ulici lev
Na saku měl křivý šev
Hřívu měl umytou a hlavu opitou
Všude byl slyšet jen řev

Šel tam po ulici pstruh
Ptali se co je za druh
Jsem z horské bystřiny, voda a kameny
A nesnáším městský ruch

2.
Jestlipak todleto víš
Když nevíš, tak tedy slyš
V Olomouci městě, na té hlavní cestě
Co jsem tam uviděl, když

Když šel po ulici vůl
Dali mu do cesty stůl
Co čtyři nohy měl, vůl z toho zkoprněl
Zůstal stát jak v plotě kůl

Když šel po ulici kos
Koupil si na rohu los
Vyhrál s ním motorku, jezdil s ní po dvorku
Pyšně nes nahoru nos

Když šel po ulici plž
Volali Nemluv, jen mlž
Plž mlžil, dlouho žil, měl v těle málo žil
Přelezl hlubokou strž

Když šel po ulici rak
Na sobě měl rudý frak
Klepety zaklapal, tykadly zaskřípal
A z kapsy vytáhl prak

Rak po mně vystřelil puk
V ulici udělal hluk
Utek jsem na půdu, měl z toho ostudu
Pak už jsem ani nemuk

3.
Na nádraží zastavil vlak
Vystoupil jsem a vzal vak
V Olomouci městě, na té hlavní cestě
A tam jsem uviděl jak

Jak šel po ulici pes
Všechny kočky popad děs
Vrněly, mňoukaly a po psu koukaly
Pes ale do boudy vlez

Jak šel po ulici brouk
Nosorožec na něj fouk
Brouka tím rozzlobil Abych tě nezabil
Brouk na nosorožce houk

Jak šel po ulici drak
Tak vytřel každému zrak
Oheň a síru dštil, ulici rozsvítil
Zůstal po něm čoudu mrak

Jak šel po ulici čáp
Do okna zobákem křáp
Hrozně se zastyděl že okno neviděl
Omluvně zobákem klap

Jak šel po ulici slon
Rozhoupal na věži zvon
Zvon bimbal, zahučel, celou věž rozřinčel
Ve městě způsobil shon

4.
Tiše teď na židli seď
A na mě pozorně hleď
V Olomouci městě, na té hlavní cestě
Poslouchej, co bylo teď

Teď lez po ulici šnek
Strašně se slepice lek
Zastrčil tykadla, byl celý od mýdla
Honem svůj domek pryč vlek

Teď šel po ulici mlok
V baru si dal piva lok
Vyšel a zabloudil, alkohol odsoudil
To není pro mloka mok

Teď šel po ulici mrož
Na ploutvi měl zlatou brož
Mrož volal Hosana, brož není kradená
Doma jich mám plný koš

Teď šel po ulici vlk
Otáčeli po něm krk
Vlk dělal ramena, kožich měl od sena
Každý na ulici zmlk

Teď šel po ulici chrt
Někdo za ním sirkou škrt
Chrt se lek, vyskočil, štěkl a zatočil
Přitom si však nohu zvrt