V KORYTU POTOKA
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 2007


V korytu potoka po schodech kamenných
Vstupuji zvolna do jiného času
Otisky životů z moře vyplavených
Ze dna se zvedly teď pod horskou masu
Měkkost vodní tříště, kamene tvrdost
Uprostřed tělo mé a lidská křehkost

Pod klenbou zkřivených stromů co ve břehu
Rvou se o své místo s přívalem jara
Bez milosti v proudu tajícího sněhu
Ztrácí své podloží kamenná hora
Měkkost vodní tříště, kamene tvrdost
Uprostřed tělo mé a lidská křehkost

Nade mnou starý kmen s kořenem vytržen
Podepřen balvanem na cestě pádu
Balvan co věky už v proudu je zahozen
Nežízní, pije však proudící vodu
Měkkost vodní tříště, kamene tvrdost
Uprostřed tělo mé a lidská křehkost

Sochařské mistrovství starého potoka
Zkusilo ohebnost každého tvaru
Výstavní síň skrytá ve jménu zátoka
Lidskému sochaři odnímá víru
Měkkost vodní tříště, kamene tvrdost
Uprostřed tělo mé a lidská křehkost

Vzrušivost tvarů a vodního proudění
Stalo se modelem pro tělo ženy
Slunce se propadá k vodnímu víření
Vítr mi otevřel údivu brány
Měkkost vodní tříště, kamene tvrdost
Uprostřed tělo mé a lidská křehkost