TEXASKÁ MĚSTA
hudba Vl. Třešňák, text Vl. Třešňák (1. sloka, ostatní J. Hutka), 1971V jednom texaským městě
  jipi jipi jou
Jdou banditi po cestě
  jipi jipi jou

Postřelili řezníka
Teplá krev z něj vytýká

Řezník pustě huláká
Šerifa tím přiláká

Šerif přiběh s koltama
Vydal se za banditama

Banditi se nelekli
Šerifovi utekli

V druhým texaským městě
Stojí tam kráva dvě stě

Tulák ji chtěl koupiti
Musel ji uloupiti

Jak to zjistil pan soudce
Rozzlobil se velice

Tak běželi za krávou
Tou orosenou trávou

Však na opačnou stranu
Vrátili se až k ránu
  s nepořízenou

A tulák se svou krávou
Toulá se dál krajinou

Místo šatů má lýko
Po ránu si dá mlíko
  šťasten je s krávou

V třetím texaským městě
Vyrobili si kleště

Těma kleštěma štípou
Zloděje, co furt kradou

A v tom městě žil chmaták
Ukradl holiči frak

Jak to zjistil pan soudce
Rozzlobil se velice

Za chmatákem se vydali
Doma ho však nenašli

Když se zpátky vrátili
Kleště už tam nebyly

V čtvrtým texaským městě
Dalo se moc do deště

Pršelo celejch sto dní
Začli se bát povodní

Tak příkop vykopali
Aby se tak nebáli

Mezi nima byl zrádce
A jedný temný noce

Kamení si nanosil
A příkop jím zaplnil

Chtěl město vyplaviti
A všecky utopiti

Avšak místo povodně
Udělalo se pěkně

V pátým texaským městě
Tak tam žili lidi hříšně

Přidrncal tam dostavník
A uvnitř seděl četník

Na ulici vystoupil
Hned se každý polepšil

A chodíval do šenku
Na ohnivou pálenku

Tak si tam šťastně žili
Svýho četníka měli

V šestým texaským městě
Našli šroubovák v těstě

A jak ho prohlíželi
  s velkým údivem
Tak ho zašantročili
  mezi pečivem

Jelikož ho neměli
Auto nevynalezli

Kdyby ho vynalezli
Moc dobře by se měli

Po pláních by jezdili
Indiány honili

Kdyby kolo píchnuli
Zas by ho zalepili

V sedmým texaským městě
Mají zmatek na poště

Přišly tam dvě zásilky
Jejichž objem byl velký

Poštmistr se zamyslil
Láhev whisky odložil

Balík, který měl díru
Uzavřel do trezoru

Druhý nechal pod stolem
A rozhlídnul se kolem

Vtom se dvéře rozlétly
Výstřely se ozvaly

Pan přednosta omdlévá
Na podlahu uléhá

Když se z mdloby probudil
Velice se podivil

V tom balíku v trezoru
  byl veliký had
Klikyháky na zádech
  měl ukrutný hlad

A v balíku pod stolem
  peníze byly
Lupiči se šperhákem
  je však nenašli

Našli však podivnou smrt
Neboť onen had je zhlt

V osmým texaským městě
Postavili bludiště

Indiánský náčelník
  Tetovanej had
By do toho bludiště
  podíval se rád

S velikou vlajkoslávou
  ho tam vpustili
Co ho uvnitř potkalo
  to netušili

Potkal ho tam náčelníků
  nepřehlednej dav
Synchronně se hejbali
  až byl z toho paf

Obřadně je pozdravil
A každý ho pozdravil

Maličko se pousmál
A každý se pousmál

Na zádech se podrbal
A každý se podrbal

Já jsem velký náčelník
  oslovil zástup
Já jsem velký náčelník
  odvětil zástup

Já jsem ale největší
  mocně zavolal
Já jsem ale největší
  každý zavolal

To se teda uvidí
  sáhnul po noži
To se teda uvidí
  sáhli po noži

No tak vytáh tomahawk
Každej vytáh tomahawk

Vrhnul se na soupeře
  jako lev se bil
Indiánsky láteře
  zrcadlo rozbil

Když chtěl skalpy posbírat
  na znak vítězství
Tak si ruce pořezal
  proč? Dodnes to neví

V devátým texaským městě
Vykopali letiště

Překvapeně zírali
  na rovnej beton
Ničeho nechápali
  zvonili na zvon

Stopaři se sbíhali
  chytře jak hadi
Rukama rozkládají
  v okolí slídí

Vtom uzřeli letadlo
  ten podivnej dům
S bázní sáhli na křídlo
  zblblí na utrum

A když do trupu lezli
  hlavu nesehli
Čelo si narazili
  začli být vzteklí

K čemu je tak nízkej strop
  sekeru vzali
Vše, co jim nebylo vhod
  s chutí rozbili

Tím vzbudili pilota
  což bylo krutý
Spal strašně dlouhý léta
  neb byl zakletý

Sáhnul na šaltpáku
  nakop vrtuli
A vyletěl do mraků
  muži strnuli

V kámen proměněni jsou
  bludně létají
O půlnoci oživnou
  zas vše rozbijí

A to bludné letadlo
  mrtvolně lesklé
Vědci bylo nazváno
  UFO texaské

V desátým texaským městě
Neměli koupaliště

Koupali se v rybníce
Byly tam pijavice

Ženský to nesnášely
Tak se nemyly

Mužským vonět přestaly
Tož mužský pili

To zas ženskejm vadilo
V městě neklidno bylo
  jako před bouřkou

Chlastal i místní šerif
  ze všech nejvíc snad
A tak nebyl žádnej div
  že do škarpy spad

Žena si pro něj došla
Za nohu ho odtáhla

Doma začla mela
  stěny pukaly
A střecha se roztřásla
  švábi utekli

Po dvanáctým kopanci
  šerif se vzbudil
A než si moh pomoci
  barák se zřítil

Zřítil se do koryta
  toku potoka
Takže vznikla přehrada
  a ne malinká

V té se všichni koupali
  to je nasnadě
Ženský zase voněly
  jak kytky v sadě

V jedenáctým texaským městě
  jipi jipi jou
Ale o tom až příště
  dnes nashledanou