PRACUJÍCÍ DĚVČATA
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1975Pracující děvčata, umělé rostliny
Zarostlé kopřivou, vsazené do dílny
Duše a dlaň stejně opotřebované
Do lásky zkušené, od lásky zahnané

Neznají bázeň a nemají odvahu
Přečetly báseň pro něhu, však bez hladu
Sáhly si na prsa, sáhly si na břicho
Svlékly se do naha, neoblékly ticho

Bez Slunce nad hlavou, bez Luny pod sebou
Bez rosy na srdci, bez věnce před svatbou
Veselé jak propast, kde vyschnul vodopád
Kterou rozepíná pouze kamenů pád

Stálobarevné ty umělé květiny
Neopylené, netknuté od hlíny
Nekvetou, nevadnou, neblednou, nezhynou
Jak mléko na teple jen časem zakysnou

Vedlejším účinkem jak u nových léků
Stanou se maminkou malému člověku
Bez lásky, bez síly, jen podle zákona
Dovedou k pubertě nového občana

Pro prachy najaté gramotné samičky
Za školním zobem hned dostaly natáčky
Kýmsi přesvědčené, že už se nespasí
V žádosti způsobné, zvykly si, souhlasí

Kdo zrodí v čistotě synáčka člověka
Kampak se schovala betlémská mamička
Zahnáni do mýtu, básník i Hospodin
Slunce zahalil mrak a mou krajinu stín

Pracující děvčata, stařeny bez víry
Děti bez pohádky, mámy bez rodiny
Byliny bez vůně, bez zahradníka květ
Moderní konzumní zrovnoprávněný svět