ZVEDNOUT HLAVU VZHŮRU
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 1976
původní verze "Už mě to nebaví"

Zvednout hlavu vzhůru
Neptat se zda můžem
Vždyť je to náš život
Pojďme, tedy půjdem
Nemá už co ztratit
Ten kdo padl ke dnu
Nemá už kde zbloudit
Kdo zabloudil v prázdnu

Kdo naději ztratil
Kdo sčítá jen léta
Kdo se stébla chytil
Na močále světa
Povstaň. Už se zvedni
Není mnoho času
Vše se blíží ke dni
Kdy smrt zvedne kosu

Rozbít ony hradby
Co se kolem zvedly
Aby volným krajem
Zase kroky vedly
Pobít se pro kůži
Začít znovu život
Vždyť jsme lidé zdejší
A život je důvod

Najít onen oheň
Který všechno spálí
Vysmívat se žárem
Který temno svalí
Dostali jsme život
Na kratičkou chvíli
Chvíli plnou náhod
Však abychom žili

Ne abychom ještě
Dříve než jsme vstali
Pro trošičku deště
Louže vyváleli
Zvedni už se bratře
Co jsi krve stejné
Než se brána zavře
A temno tě strhne

Zvedni hlavu vzhůru
Neptej se zda můžeš
Vždyť je to tvůj život
Zvedni se a půjdeš
Zvednout hlavu vzhůru!