VODA
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1975

Krutost je slovo o užití násilí
Když skála prořízne úrodnou hlínu
Mlátičkou laviny zmlácené údolí
Skalpelem potůčku věk řeže vinu
Měkká a zdravá, čirá a mocná
Přítulná voda, do času tak hrozná

Své břicho milostné o štěrk si nezraní
Hladí, až vyhladí erozní žílu
Pozvolna mlýnem svým pohoří rozmělní
Překážkám vyzpívá mocnost a sílu
Ulehne pod život v početí z lásky
Pro slávu mraku je těhotná blesky

Exploze života proti zdem kamenným
Hrdým na pevnost, jíž pustotu krájí
Skála a pohoří se štítem žulovým
Rašplí a hranou svou nehybnost hájí
V drsnosti, v tvrdosti nenajde soka
Nehybným mečem do pohybu seká

Ježatým násilím voda se nezraní
Prolne jak duch povahou světa
Potůčkem křtinovým v balvanech zazvoní
Skála se bortí jako koktavá věta
Nekřičí silou a nebodá ostřím
Pozvedá duhou bránu pohořím

Po vodě seslaná povaha životu
Padat na kámen, ode dna vstávat
Bez vzpoury sklonit se v buněčnou robotu
Mlékem být odkojen, železo lámat
Fyzika vesmíru, zákony hmoty
Pro život cesty a špiní mu boty