SLUNEČNÝ DEN
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 17. 7. 2006


Slunečný den žiji
pod modrou oblohou
duše se rozvíjí
stojím na svých nohou
Hvězdy tam nad modří
čekají na tmu
až západ zahoří
až duši zhasnu

Až se tma rozhostí
sluníčko zapadne
radost se vykostí
tělo mi vystydne
Obrázek v paměti
v prázdno se svine
hvězdička zasvítí
vše se vším splyne

Ve tmě to světýlko
napořád vzdálené
dočasné bidýlko
do prázdna sbalené
Bod světla na nebi
co tiše pohasne
jazyk se oslabí
slovo mi vypadne