VLNY
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 2010 Indie


V ostrých barvách svitu slunce
vlny moře, zlaté mince
z pokladnice země září
čerstvé v nepoznaném stáří
vlny svoji vzácnost střeží
po hladině neklid běží

Zrozeny ve květech smrti
vlnám v hloubce dech se krátí
ve větru svůj tanec tančí
zrozením svůj osud končí
věčná tíha, věčný pohyb
plnost barev plnost pochyb

S duší ponořenou v moři
vypráví o velkém stáří
z prapodoby pramyšlenky
ještě nepopsané stránky
lasturami písek zdobí
pradávnem se mlčky chlubí

Kámen chce, však nemá sílu
utrhnout se do vesmíru
vlna zná jen svoji slabost
měkkostí zrcadlí věčnost
z mraků jako mládě pije
ruce o skálu si myje

Měkkost ticha v dálkách dálek
něžnost prázdna božský oblek
vlna moře, chvilka žití
bouře skály solí sytí
svítání se nese v páře
chvilka žití, vlny moře