STMÍVÁNÍ
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 1976


Lákavost dotyku, hudba a stmívání
Vůně letní noci, opojnost vína

Láska jen na dosah, tělesné mazlení
Prchavost života ve slově žena

Mrazivé toužení všeho, co pomine
Pramen na životě, který nevytryskne

Tělesná slepota za hradbou oděvů
Která jen dotykem otvírá oči

Modlitba Adama pro neznámou Evu
Krvavá bolest, co mlékem se léčí

Vrátka nedovřená v příběhu sukničky
Nálevka boků, dlaně a dolíčky

Pohledy čekají jak dveře dokořán
Kdo do nich vstoupí, zamkne na úsměv

Vejdi, jen vejdi dál, kdo chceš být objímán
Slovy se vypověz, já k nim dám nápěv

Pospěš, vždyť přibývá minut jak kamení
Co kupí mohylu v níž budem pohřbeni