PŘICHÁZÍ ČAS A DOBA ZLÁ
hudba ??, text ??, ????


Přichází čas a doba zlá
cit, to je touha bolestná
na nebi plamen, po nebi kámen
kámen za kamenem k nebi dopadá
peklo je z boha, uteklo z něj
zpátky se čistí nikdy nevrátěj

Vítr se zpátky nikdy nevrátí
nikdo ho v prachu nevidí
nebe už není, hvězdy nesvítěj
nebe se spletlo, svět je zabitej

Láska se zpátky nevrátí
pravdou se nikde neplatí
Boha jste snědli s poslední nadějí
a teď čekáte, zmizíte potají

Slunce odešlo navždy spát
nikdo nezná důvod pro Snad
Snad je to správný, že chci sen
že chci víc světla, že chci ven

V prastarý zvony klinkají
ve zdech kostelů šeptají
o ztrátě času, o marnosti vět
o dětským pláči, co pošpinil svět

Všechno je bílý, smrt přichází
každej je sám a všichni jsou bozi
Odchází spolu, nevědí kam
nesetkají se, každej je sám
Zvony to vědí, vítr to zná
a láska v ústech už zamrzá
omyly už se v srdcích nerodí
bolest po špičkách dávno nechodí