MINULOST MÁVÁ NÁM
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1975

Minulost mává nám jazykem po předcích
Vzdělanou krajinou, kostely na kopcích
Bílou kůží a vývojem názorů
Tíží dějin a odvahou k odporu

Minulost mává nám bolestí Kristovou
Bolestí klíčení pod cizí podkovou
Otázkou ukrytou za slovíčkem národ
Snahou o mužnost, zápasem o podvod

Minulost mává nám památkovou správou
Děvče pro turisty s překrásnou postavou
Rozbité hodiny, kolik je času?
Dočasná časnost promítnutá v spásu

Mátoha vzdělání nad školní čítankou
Mátoha hledání novinovou stránkou
Slepectví postupu zmatkem náhody
Kruh na počátku, kruhové důvody

Národní obroda jako vtip u stolu
A zmatek po Čechách, nechuť být pospolu
Neschopnost na rubu, na líci lhostejnost
Inflace zisku, který dává prodejnost

Strach něco pochopit, strach něco vysvětlit
Strach hledat důvody, strach něco napravit
Strach slyšet srdce a strach mluvit vážně
Strach hodit kamenem, strach z vlastní vášně

Opuštěni vírou na mocné zachránce
Nárok na svobodu bez boje, bez práce
Životní pojistka v poturčenectví
Otrok propuštěný do pokrytectví

Kultura mihne se v trhlinách násilí
Mohutná v jedincích, které jsme zabili
Tušená za dveřmi a nepozvaná
Smetená se stolu, jen rozpoznaná

Kultura žaludku, kultura žaludu
Hledání příhod co potkaly pobudu
Vymejšlet vtipy a nehledat nože
Pokoušet humor kde pálí se kůže

Trapně zní výkřiky básníků, proroků
Listujem už jenom v románech rozkroku
Modlitba v baráku biologie
Duše po kalužích žalostně pije

Žijeme v oblaku, nevíme o zemi
Za třicet stříbrných chceme být prodáni
Mít jeho osudy, kříž ale nechcem
Bez škody po cestě půjdem a zhasnem

Kde jen pálí život, kde jsou k tomu slova
Na duši složitost, v slovech chuť olova
Proradná bledost, smrtelné tušení
Dotyk hlubiny, propastné poznání