ŽIVOT A SMRT
hudba Vl. Třešňák, text Vl. Třešňák, 1969


Jó, tak jsem se tak rájem sám potloukal
stovky divnejch pohledů jsem v zádech měl
sem tam na mě někdo zezdola zahvízdal
a tak se včera stalo, že jsem za ním šel

  Nebyl to ráj, kde proflákal jsi mládí
  byla to jen hospoda, kde obsluhujou hadi

  Můj život - tvá naděje včera tě zklamala
  ta vzpomínka strašně pálí
  Nemysli, že snadné je říci mu Tak si běž
  a koukat jak se ztrácí v dáli
  Život, to je tvá největší dřina
  je krásná, přestože z ní jde zima, je tvá

Řekl jsi krásně že život je naděje
Život je nadějí, nadějí na smrt
A smrt, to je jistota jediná, co na světě je
a život je povinnost - tohle mi netvrď

  Celý život máš přede dveřmi smrt
  někdy se těšíš, ale nepozveš ji dál
  přestože dvě jizvy na zápěstí máš

  Řekl sis, že uděláš přes své žití škrt
  tvůj nejlepší kamarád se tomu smál
  Ty troubo, žij, vždyť život je svatej
  Vím to, nejsem první ani stopadesátejpátej, život je tvůj

Řekl jsi krásně, že život patří mně
patří mně a kdekdo mi ho může vzít
Tak co s ním? Topit ho ve víně,
co já můžu od života chtít?

  Sebemenší pocit krásna vydá za celý tvůj život
  Tak si to pamatuj a tak svou chvíli žij

  Dělej vše pro to ať ta chvíle není prázdná
  Svá předsevzetí ze života vyhoď a žij, a žij, a žij!
  Život, to je zázračná voda
  využij každé kapky, život je sakra krátký ale je tvůj

Řekl jsi krásně, že život je sakra krátký
Jak ho mám šťastně prožít, když jsou v něm samý zmatky?

  Nenávidíš, jsi nenáviděn a hnusí se ti svět
  Máš k tomu důvod, takže jsi v právu

  Čteš slova bláznů, co pořád křičej Vpřed!
  co vymysleli atomovou krávu
  s elektrickým srdcem a od něj spousta drátů
  Běž, rozšlap tu černou hrůzu, tvůj život potkal Satana, Můzu, pozor si dej!

Tak jsi nám ten ráj pěkně zpotvořil
Slyšet to náš vůdce, ten by s tebou zatočil

  Váš vůdce je ďábel, já nechci ho znát
  Co ti řekne, ty musíš udělat

  Neposlouchej řeči ďábla, existuje ještě jedna cesta
  No, a po ní ty se dej
  Jsi na své lodi a v rukou držíš pádla a život není obnošená vesta
  No tak se s ním teda hřej
  Kašli na reklamu, na zlodějku času
  a pádluj, zbývá málo času, pozor si dej!

  Ta cesta, kterou jsi Satana zradil
  se v polovině zase dělí
  No tak - kudy se teď dáš?

  Ta vlevo je plná vavřínů, plná jmelí
  jenže bys svá vesla brzo ztratil
  Za posledním rozcestím i ty svůj konec máš
  Nezoufej nad svým brzkým koncem
  pekelník třepe pekelným zvoncem, pozor si dej!

  A ta pravá cesta, po které ses nedal
  je plná trní a cárů lidské kůže
  a na rozcestí na tebe dýchne strachem
  Tam za smrt nedostaneš metál
  a zemře ten, kdo dál už nemůže
  kdo přestane věřit před posledním vrchem

  A za tím kopcem nevěř svým očím
  je moře věčna, tělo v něm smočím, život je můj