ROSNIČKA A ČÁP
hudba Vl. Veit, 2009


Na vodě plavala maličká žabička
slyšela hlasité plesk
lekla se maličká zelená rosnička
zmizela ke dnu jak blesk

to protože na vodě
přistál velký čáp
a že byl čáp v pohodě
zobákem si klap

A na dně maličká zelená žabička
dostala veliký strach
že byla maličká bezbranná rosnička
řekla si zoufale ach

to protože na vodě
přistál velký čáp
a že byl čáp v pohodě
zobákem si klap

Ach, řekla maličká zelená žabička
nastala veliká tma
bála se maličká zelená rosnička
tak co teď udělat má

to protože na vodě
přistál velký čáp
a že byl čáp v pohodě
zobákem si klap

Zavřela očička zelená žabička
a zase slyšela plesk
chtěla na hladinu maličká rosnička
vyplavala jako blesk

to protože odletěl
z vody velký čáp
na komín vyletěl
zobákem si klap

Na vodě plavala maličká žabička
všude už byl zase klid
kuňkla si maličká zelená rosnička
v klidu už mohla zas žít