ROSNIČKA A ČÁP
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 2007


Na vodě plavala maličká žabička
slyšela hlasité plesk
lekla se maličká zelená rosnička
zmizela ke dnu jak blesk

to protože na vodě
přistál velký čáp
a že byl čáp v pohodě
zobákem si klap

A na dně maličká zelená žabička
dostala veliký strach
že byla maličká bezbranná rosnička
řekla si zoufale ach

to protože na vodě
přistál velký čáp
a že byl čáp v pohodě
zobákem si klap

Ach, řekla maličká zelená žabička
nastala veliká tma
bála se maličká zelená rosnička
tak co teď udělat má

to protože na vodě
přistál velký čáp
a že byl čáp v pohodě
zobákem si klap

Zavřela očička zelená žabička
a zase slyšela plesk
chtěla na hladinu maličká rosnička
vyplavala jako blesk

to protože odletěl
z vody velký čáp
na komín vyletěl
zobákem si klap

Na vodě plavala maličká žabička
všude už byl zase klid
kuňkla si maličká zelená rosnička
v klidu už mohla zas žít