VELEZPĚV
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1967


Ať máš hlas hrubej nebo andělskej
Ať máš jazyk jak chleba dobrej
Když neznáš lásku, nejsi nic
Nejsi nic
Budeš jako zvon, co mrtvým krajinám zvoní
Budeš jako kov v boji a ničení žít
Jako padající kámen
Láska je dobrá, v noci počká na slunce
Láska je skromná, pýchy nenají se
Až ji jednou najdeš, bude mír

Kdybys byl moudrej jak Šalamoun
Kdybys byl lepší než Leonardo
Když neznáš lásku, nejsi nic
Nejsi nic
Můžeš hory přenášet, poklady rozdávat
Můžeš rozdat srdce, ubohým pomáhat
K ničemu to nevede
Láska je dobrá, nezná nenávist
Hledá jen pravdu, nemá oči pro zisk
Až ji jednou najdeš, bude mír

Láska neumírá, i když vlády padnou
Láska neutichá, i když jazyky utichnou
Musím ti říct, že věčně budeš žít
Věčně budeš žít
Dnes tomu věříme, zítra to bude pravdou
V naději žijeme, že i smrt bude snadnou
Až ji potkáš, bude klid
Láska je studna, z které život pijeme
Známe jí jen část, ostatní předvídáme
Až ji jednou potkáme, bude mír

Dokud jsem byl dítě, hrál jsem si na louce
Až když jsem vyrost, směl jsem jíst ovoce
Jestli jsi nezhřešil, už nebudeš žít
Nebudeš žít
Máme jen naději, víru a lásku
Bohatý můžeš být jenom na lásku
Jistě sám to víš
Láska je dobrá, v noci počká na slunce
Láska je skromná, pýchy nenají se
Až ji jednou najdeš, bude mír