ČTYŘI SLONI
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1976


Státní bezpečnost se táže
Odkud prší moje gáže
Prší z mraků jen se leje
Z hromobití poezie
Mám najaté čtyři slony
Na ty strašné milióny

První slon má modré oči
Nad komínem něžně tančí
Za soumraku zvedá nohu
Huhlá cosi k Pánubohu
A když spatří hvězdy ve tmě
Do komína troubí smutně

Druhý slon má velké břicho
Pod kaluží hledá ticho
Roste z vody, z louží pije
Himaláje převyšuje
Zlatou síťkou kolem máchá
Za den chytí tunu ticha

Třetí slon je trochu zvláštní
Touží stát se žlutou třešní
Aby potom jedné dívce
Sloužil jako náušnice
Až se ona večer svlékne
Ten slon věří, že ho spolkne

Čtvrtý slon je vlastně beran
Vlastně šťovík, vlastně z Jevan
Všechny vily jsou tam jeho
Nemyslí však tím nic zlého
Chvíli beran, chvíli ovce
Vila to je chvála obce

A tak, milá bezpečnosti
Moji sloni snesou dosti
Snesou náklad, snesou vejce
Večer snesou s nebe slunce
Sluníčku pak doma z tlamy
Vytahuju milióny