TŘICET LET SPÁNKU
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 2018


třicet let nás přikrýval spánek
svobody radost, blaženství
z vichřice dějin zbyl jen vánek
už pouhé prázdné poselství
neb spravedlnost zvítězila
a do budoucna přidělila
bezpečnost, mír a přátelství

třicet let spánku pominulo
bezútěšné je vzbouzení
co mezi tím se v zemi stalo
to není žádné mámení
bída už zase s námi žije
a vedle ní se rozvaluje
přepych, co není k popsání

a volby, které pojistkou jsou
že vládci budou střídáni
ve svých urnách už zase nesou
faleš, výsměch a uznání
že lež kráčí po lepší cestě
dojde ke vsi, najde v městě
lid, který faleš ocení

poplašné zprávy, propaganda
pravda zkroucená do šklebu
za každým politikem banda
bohatých, vlivných barabů
majetkem vládnou, vládnou lidmi
a ve své vládě nejsou střídmí
stydět se necítí potřebu

současný stav už nezměníme
cestu k němu jsme prospali
teď jestli ještě zachráníme
svobodu, co jsme dostali
svoboda ale zdarma není
znamená zápas, zápas o ni
už abychom se probrali