seznam
zpět
MY TO PŘEKONÁME
překlad P. Kalandra a J. Hutka 1968-9

My to překonáme
My to překonáme
My to překonáme
Právě dnes

V srdci mém psáno jest
Zvon času pro pravdu bije
Jednou zvítězíme
Tak to je

Ve svém domě chcem mít mír

Jsme lidé a chcem být svobodní

Vojáci z ruské země jděte k mámě

My to překonáme