SVITANIE
hudba F. Frešo, R. Hladík, O. Veselý
text J. Hutka pod jménem Daniel Macík, 1975
LP M EFEKT: Svitanie, Opus 1977


Tam za oknom mrazivým vstáva deň
Mráz brúsi ľadový nôž

Noc zapadá v závejoch snehových
Lúč svitania zlatými tóny rozochvieva
Spev slnečný

Sám hľadím na svitanie
Belostných rán krásnych dní

Som pohár, čo túži liať mok zlatistý
Tam, kde ústa lásky tým dúškom rozoznejú
Moj spev slnečný